logo
 
      Startpagina
Sylvia Nanninga
de Waard 207
9734 CZ Groningen
T 06-19478399 M 06-19478399
E sylvia_nanninga@msn.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vergoedingen
Voor risicovoeten en diabeten is er altijd een verwijsbrief nodig, ook als er geen vergoeding mogelijk is door het GHC of podotherapeut.

In opdracht van de arts worden uw voeten dan met de juiste zorg behandeld. De verwijsbrief plus uw zorgpasje bij de eerste behandeling meenemen.

Uw pedicure heeft een samenwerkingsovereenkomst met het GHC en voert de regels uit volgens het GHC. De behandeling bestaat dan uit strikt medisch noodzakelijke zorg. Anders kunt u met overleg voor een volledige behandeling GHC € 7,50 bijbetalen.
Bij verwijzing podotherapeut € 10,00

Loopt u voor uw controles niet bij de praktijkondersteuner van uw huisarts maar bij het ziekenhuis moet u eerst een zorgprofiel laten maken bij een podotherapeut.

privacy

Privacy Policy
Pedicure Careless Feet hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.
In deze Privacy policy wil pedicure Careless Feet informatie geven over hoe ik omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Pedicure carelss Feet houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving,
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt,
deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn
voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen,
tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
- Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Pedicure Careless Feet is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, vragen of opmerkingen heeft kan dit via de contactgegevens
onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Pedicure Careless Feet verwerkt:
ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde;
- Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
- Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan pedicure Careless Feet de volgende persoonsgegevens aan u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- (Zakelijk) Telefoonnummer
- (Zakelijk) E-mailadres
- Geslacht

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Careless Geet opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en)
voor de periode:

- Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden verwerkt door Pedicure Careless Feet voor de volgende doelstelling(en):
- Administratieve doeleinde
- Facturering
- Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
- De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Pedicure Careless Feet de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam
- Tussenvoegsel
- Achternaam
- Adres
- Woonplaats
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- BSN-nummer
- Geboortedatum
- Geslacht
- Gegevens over gezondheid

Uw persoonsgegevens worden door Pedicure Careless Feet opgeslagen voor bovengenoemde verwerking(en)
voor de periode:
- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.
Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Doorverwijzen naar Huisarts, podotherapeut of collega pedicures
- Declaraties naar zorgverzekeraars

pedicure careless Feet geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst
hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens
te waarborgen.

Tevens kan pedicure careless Feet persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Binnen de EU.
Pedicure Careless Feet vertrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar)
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.
Bewaartermijn
Pedicure careless Feet bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
Beveiliging

Pedicure Careless Feet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
- Alle personen die namens Pedicure Carless Feet van uw gegevens kennis kunnen nemen
zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
- Wij maken een back-up van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen
- Onze medewerker (eenmanszaak) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke ik van u ontvangen hebben.
Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan).
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of
in opdracht van u direct aan een andere partij.
Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.
Aanpassen privacy verklaring
Wij behouden het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze website www.feetandbody.nl
Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!


Contactgegevens:
Pedicure careless Feet
Sylvia Nanninga
De Waard 207
9734 CZ
0619478399
afbeelding
welkom
afbeelding

Even voorstellen mijn naam is:

Sylvia Nanninga.

 

Gediplomeerd Medisch Pedicure 

  • aangesloten bij Procert/Provoet
  • gecontracteerd bij GHC (Groninger Huisarten Cooperatie).
  • en podotherapeuten 

gecertificeerd:

  1. diabetesvoet,
  2. reumatische,
  3. risicovoet,
  4. verwaarloosdevoet,
  5. specialistische technieken  (orthese, vilt, nagelreparatie en nagelregulatie.
  6. sportpedicure
  7. cursussen ontspannende voetreflex, oncologische voet, manicure, schimmelnagels, magneetmassage

 

Uiterlijke verzorging is voor iedereen erg belangrijk. De voeten worden hierbij helaas vaak vergeten. Pas als de nagels pijnlijk zijn, eelt branderig aanvoelt of een likdoorn lelijk steekt voelen we onze voeten. Met een regelmatige verzorging van uw voeten zijn eventuele problemen te voorkomen. U kunt bij mij terecht voor uiteenlopende problemen aan de voeten.

Ambulant Medisch Pedicure 

(medisch pedicure bij u thuis) maandag en dinsdag 

Sportpedicure

Hier ligt een belangrijke rol voor de (medisch) pedicure: het behandelen van specifieke sport gerelateerde huid- en nagelproblemen ligt direct binnen het competentiegebied van deze professional. Tot op heden is daar weinig aandacht voor geweest en is de medisch pedicure sterk gericht op chronisch zieken met voetproblemen. Nu komt de ‘ gezonde en sportende’ mens met voetklachten naar voren als een belangrijke groep, die veel baat kan hebben van de behandeling van de (medisch) pedicure.

 

Donderdag en vrijdag werkzaam in Maartenshof in Groningen

daar kunt u een afspraak maken 06-19478399 voor een behandeling op locatie

Ook pedicure in het verzorgingshuis de ES in Selverd (verzorgingshuis Patrimonium) 

 

 

 

* *
-
Goede schoenen kopen is belangrijk voor gezonde voeten

Volgens onderzoek kunt u het beste in de namiddag uw schoenen kopen. In de loop van de dag kunnen uw voeten een beetje opzwellen dus dan is de (na)middag een goed tijdstip om ze te passen.

Laat je voeten iedere keer dat je schoenen past opmeten en laat ze opmeten als je staat. Let er op dat je de schoenen aan allebei je voeten past. Veel mensen hebben namelijk 1 voet die langer is dan de andere. Wanneer dat het geval is, koop de schoenen dan op maat van de grootste voet!

Openingstijden
Ma: 09:00 - 17:00 .
Di: 09:00 - 17:00 .
Wo: gesloten
Do: 09:00 - 17:00 .
Vr: 09:00 - 17:00 .
Za: gesloten
visual
banner
GHC gecontracteerd
sinds 1 oktober 2014 ben ik bij de GHC (Groninger Huisartsen Coöperatie). Nu ook per 1 januari 2015 een samenwerkingsovereenkomst met podotherapeuten:
meer
waarom pedicure geworden???
De uitdaging en de veelzijdigheid in dit beroep De voldoening die je hebt bij de glimlach van een cliënt De zelfstandigheid en zelf mogen beslissen Het nooit uitgeleerd zijn Jezelf uitdagen bij een probleem (geprikkeld worden)
meer
nieuwe Behandeling
Magneetmassage De behandeling zorgt voor een betere doorbloeding waardoor er meer zuurstof en voedingsstoffen in het bloed wordt opgenomen en afvalstoffen sneller kunnen worden afg
meer
Deze site is mogelijk gemaakt door ToShare